Chevrolet Prices 2019 - KUWAIT

Chevrolet Malibu 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Malibu 2019 1.5L Turbo LS
1.5 | Petrol | Automatic
KWD 5,550
Chevrolet Malibu 2019 2.0L Turbo LT
2.0 | Petrol | Automatic
KWD 7,850
Chevrolet Malibu 2019 2.0L Turbo Premier
2.0 | Petrol | Automatic
KWD 9,800
Chevrolet Malibu 2019 2.0L Turbo LT
2.0 | Petrol | Automatic
KWD 10,600

Chevrolet Tahoe 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Tahoe 2019 LS 2WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 14,000
Chevrolet Tahoe 2019 LS 4WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 14,700
Chevrolet Tahoe 2019 LT 2WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 15,300
Chevrolet Tahoe 2019 LT 4WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 16,200
Chevrolet Tahoe 2019 Premium 2WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 19,000
Chevrolet Tahoe 2019 Premium 4WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 19,700

Chevrolet Blazer 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Blazer 2019 2.5L 1LT (FWD)
2.5 | Petrol | Automatic
KWD 8,999
Chevrolet Blazer 2019 3.6L V6 2LT
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 9,999
Chevrolet Blazer 2019 3.6L V6 3LT (AWD)
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 12,000
Chevrolet Blazer 2019 3.6L V6 RS (AWD)
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 13,300
Chevrolet Blazer 2019 3.6L V6 Premier (AWD)
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 14,200

Chevrolet Trailblazer 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Trailblazer 2019 LT 2WD
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 7,400
Chevrolet Trailblazer 2019 LT 4WD
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 8,100
Chevrolet Trailblazer 2019 LT 4WD Z71
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 9,100
Chevrolet Trailblazer 2019 LTZ 2WD
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 9,600
Chevrolet Trailblazer 2019 LTZ 4WD
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 10,100
Chevrolet Trailblazer 2019 LTZ 4WD Z71
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 10,500

Chevrolet Suburban 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Suburban 2019 5.3L LS 2WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 14,700
Chevrolet Suburban 2019 5.3L LT Z71
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 15,000
Chevrolet Suburban 2019 5.3L LS 4WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 15,500
Chevrolet Suburban 2019 5.3L LT 2WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 16,000
Chevrolet Suburban 2019 5.3L LT 4WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 16,800
Chevrolet Suburban 2019 5.3L Premium 2WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 20,000
Chevrolet Suburban 2019 5.3L Premium 4WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 20,700

Chevrolet Aveo 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Aveo 2019 1.6L Base
1.6 | Petrol | Automatic
KWD 3,500
Chevrolet Aveo 2019 1.5L A/T
1.5 | Petrol | Automatic
KWD 4,000
Chevrolet Aveo 2019 1.6L LS
1.6 | Petrol | Automatic
KWD 4,000
Chevrolet Aveo 2019 1.6L LT
1.6 | Petrol | Automatic
KWD 4,500
Chevrolet Aveo 2019 1.6 LS Hatchback
1.6 | Petrol | Automatic
KWD 5,000
Chevrolet Aveo 2019 1.6 LT Hatchback
1.6 | Petrol | Automatic
KWD 5,000

Chevrolet Camaro Convertible 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Camaro Convertible 2019 3.6L 3LT
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 14,000
Chevrolet Camaro Convertible 2019 6.2L SS
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 16,000
Chevrolet Camaro Convertible 2019 6.2L ZL1
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 21,000

Chevrolet Camaro Coupe 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Camaro Coupe 2019 3.6L 1LT
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 11,000
Chevrolet Camaro Coupe 2019 3.6L 3LT
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 12,800
Chevrolet Camaro Coupe 2019 6.2L SS (A/T)
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 17,000
Chevrolet Camaro Coupe 2019 6.2L ZL1
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 22,100

Chevrolet Captiva 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Captiva 2019 2.4L LS FWD
2.4 | Petrol | Automatic
KWD 5,400
Chevrolet Captiva 2019 2.4L LT FWD
2.4 | Petrol | Automatic
KWD 6,300
Chevrolet Captiva 2019 2.4L LT AWD
2.4 | Petrol | Automatic
KWD 6,600
Chevrolet Captiva 2019 3.0L V6 LTZ
3.0 | Petrol | Automatic
KWD 8,500

Chevrolet Corvette 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Corvette 2019 6.2L Grand Sport 1LT
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 22,000
Chevrolet Corvette 2019 2LT
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 23,300
Chevrolet Corvette 2019 Z06 Manual
6.2 | Petrol | Manual
KWD 26,000
Chevrolet Corvette 2019 6.2L Stingray Z51 3LT
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 26,000
Chevrolet Corvette 2019 Z51
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 26,500
Chevrolet Corvette 2019 6.2L Grand Sport 3LT
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 29,000

Chevrolet Equinox 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Equinox 2019 1.5T LS (FWD)
1.5 | Petrol | Automatic
KWD 7,000
Chevrolet Equinox 2019 1.5T LT (AWD)
1.5 | Petrol | Automatic
KWD 9,000
Chevrolet Equinox 2019 2.0T Premier (AWD)
2.0 | Petrol | Automatic
KWD 10,500

Chevrolet Impala 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Impala 2019 3.6L LS
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 8,500
Chevrolet Impala 2019 3.6L LT
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 9,900
Chevrolet Impala 2019 3.6L Premier
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 11,300

Chevrolet Silverado 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Silverado 2019 4.3L V6 WT
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 12,900
Chevrolet Silverado 2019 1500 LS
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 12,900
Chevrolet Silverado 2019 2.7 Turbo LT
2.7 | Petrol | Automatic
KWD 12,900
Chevrolet Silverado 2019 5.3 V8 LTZ
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 12,900
Chevrolet Silverado 2019 6.2L V8 High Country
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 12,900
Chevrolet Silverado 2019 5.3 V8 RST
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 12,900
Chevrolet Silverado 2019 LT Z71 Off Road
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 12,900
Chevrolet Silverado 2019 2500
4.3 | Petrol | Automatic
KWD 14,100
Chevrolet Silverado 2019 5.3 V8 Trail Boss
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 14,100
Chevrolet Silverado 2019 3500 6.2L
4.3 | Petrol | Automatic
KWD 14,100
Chevrolet Silverado 2019 3500
4.8 | Petrol | Automatic
KWD 14,500

Chevrolet Sonic 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Sonic 2019 1.6 Base Sedan
1.6 | Petrol | Automatic
KWD 4,000
Chevrolet Sonic 2019 1.6 LS Hatchback
1.6 | Petrol | Automatic
KWD 5,000
Chevrolet Sonic 2019 1.6 LS Sedan
1.6 | Petrol | Automatic
KWD 5,000

Chevrolet Spark 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Spark 2019 1.4L LS
1.4 | Petrol | Automatic
KWD 3,000
Chevrolet Spark 2019 LT
1.2 | Petrol | Automatic
KWD 4,000

Chevrolet Traverse 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Traverse 2019 3.6L LS
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 7,800
Chevrolet Traverse 2019 3.6L LT
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 9,500
Chevrolet Traverse 2019 3.6L 2LT
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 12,800
Chevrolet Traverse 2019 3.6L LTZ
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 14,000

Chevrolet Trax 2019 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Trax 2019 1.8L LT FWD
1.8 | Petrol | Automatic
KWD 4,650
Chevrolet Trax 2019 1.8L LT AWD
1.8 | Petrol | Automatic
KWD 4,950
Chevrolet Trax 2019 1.8L LTZ
1.8 | Petrol | Automatic
KWD 6,150

Chevrolet Malibu 2018 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Malibu 2018 2.5L LS
2.5 | Petrol | Automatic
KWD 5,550
Chevrolet Malibu 2018 2.5L LT
2.5 | Petrol | Automatic
KWD 7,850
Chevrolet Malibu 2018 2.5L LTZ
2.5 | Petrol | Automatic
KWD 9,800
Chevrolet Malibu 2018 2.0L LT
2.0 | Petrol | Automatic
KWD 10,600

Chevrolet Tahoe 2018 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Tahoe 2018 LS 2WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 14,000
Chevrolet Tahoe 2018 LS 4WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 14,700
Chevrolet Tahoe 2018 LT 2WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 15,300
Chevrolet Tahoe 2018 LT 4WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 16,200
Chevrolet Tahoe 2018 LTZ 2WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 19,000
Chevrolet Tahoe 2018 LTZ 4WD Top
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 19,700

Chevrolet Trailblazer 2018 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Trailblazer 2018 LT 2WD
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 7,400
Chevrolet Trailblazer 2018 LT 4WD
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 8,100
Chevrolet Trailblazer 2018 LT 4WD Z71
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 9,100
Chevrolet Trailblazer 2018 LTZ 2WD
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 9,600
Chevrolet Trailblazer 2018 LTZ 4WD
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 10,100
Chevrolet Trailblazer 2018 LTZ 4WD Z71
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 10,500

Chevrolet Suburban 2018 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Suburban 2018 5.3L LS 2WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 14,700
Chevrolet Suburban 2018 5.3L LT Z71
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 15,000
Chevrolet Suburban 2018 5.3L LS 4WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 15,500
Chevrolet Suburban 2018 5.3L LT 2WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 16,000
Chevrolet Suburban 2018 5.3L LT 4WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 16,800
Chevrolet Suburban 2018 5.3L LTZ 2WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 20,000
Chevrolet Suburban 2018 5.3L LTZ 4WD
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 20,700

Chevrolet Aveo 2018 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Aveo 2018 1.6L Base
1.6 | Petrol | Automatic
KWD 3,500
Chevrolet Aveo 2018 1.5L A/T
1.5 | Petrol | Automatic
KWD 4,000
Chevrolet Aveo 2018 1.6L LS
1.6 | Petrol | Automatic
KWD 4,000
Chevrolet Aveo 2018 1.6L LT
1.6 | Petrol | Automatic
KWD 4,500
Chevrolet Aveo 2018 1.6 LS Hatchback
1.6 | Petrol | Automatic
KWD 5,000
Chevrolet Aveo 2018 1.6 LT Hatchback
1.6 | Petrol | Automatic
KWD 5,000

Chevrolet Camaro Convertible 2018 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Camaro Convertible 2018 3.6L 2LT
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 14,000
Chevrolet Camaro Convertible 2018 6.2L SS
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 16,000
Chevrolet Camaro Convertible 2018 6.2L ZL1
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 21,000

Chevrolet Camaro Coupe 2018 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Camaro Coupe 2018 3.6L 1LT
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 11,000
Chevrolet Camaro Coupe 2018 3.6L 2LT
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 12,800
Chevrolet Camaro Coupe 2018 6.2L SS (A/T)
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 17,000
Chevrolet Camaro Coupe 2018 6.2L ZL1
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 22,100

Chevrolet Captiva 2018 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Captiva 2018 2.4L LS FWD
2.4 | Petrol | Automatic
KWD 5,400
Chevrolet Captiva 2018 2.4L LT FWD
2.4 | Petrol | Automatic
KWD 6,300
Chevrolet Captiva 2018 2.4L LT AWD
2.4 | Petrol | Automatic
KWD 6,600
Chevrolet Captiva 2018 3.0L V6 LTZ
3.0 | Petrol | Automatic
KWD 8,500

Chevrolet Corvette 2018 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Corvette 2018 1LT
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 22,000
Chevrolet Corvette 2018 2LT
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 23,300
Chevrolet Corvette 2018 Z06 Manual
6.2 | Petrol | Manual
KWD 26,000
Chevrolet Corvette 2018 Z51 3LT
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 26,000
Chevrolet Corvette 2018 Z51
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 26,500
Chevrolet Corvette 2018 6.2L Grand Sport 3LT
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 29,000

Chevrolet Equinox 2018 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Equinox 2018 1.5T LS (FWD)
1.5 | Petrol | Automatic
KWD 7,000
Chevrolet Equinox 2018 1.5T LT (AWD)
1.5 | Petrol | Automatic
KWD 9,000
Chevrolet Equinox 2018 2.0T Premier (AWD)
2.0 | Petrol | Automatic
KWD 10,500

Chevrolet Impala 2018 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Impala 2018 3.6L LS
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 8,500
Chevrolet Impala 2018 3.6L LT
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 9,900
Chevrolet Impala 2018 3.6L Premier
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 11,300

Chevrolet Silverado 2018 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Silverado 2018 1500 Base
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 12,900
Chevrolet Silverado 2018 1500 LS
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 12,900
Chevrolet Silverado 2018 1500 LT
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 12,900
Chevrolet Silverado 2018 1500 LTZ
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 12,900
Chevrolet Silverado 2018 1500 LTZ High Country 6.2L
6.2 | Petrol | Automatic
KWD 12,900
Chevrolet Silverado 2018 1500 LTZ Z71
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 12,900
Chevrolet Silverado 2018 LT Z71 Off Road
5.3 | Petrol | Automatic
KWD 12,900
Chevrolet Silverado 2018 2500
4.3 | Petrol | Automatic
KWD 14,100
Chevrolet Silverado 2018 2500 Z71
4.3 | Petrol | Automatic
KWD 14,100
Chevrolet Silverado 2018 3500 6.2L
4.3 | Petrol | Automatic
KWD 14,100
Chevrolet Silverado 2018 3500
4.8 | Petrol | Automatic
KWD 14,500

Chevrolet Sonic 2018 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Sonic 2018 1.6 Base Sedan
1.6 | Petrol | Automatic
KWD 4,000
Chevrolet Sonic 2018 1.6 LS Hatchback
1.6 | Petrol | Automatic
KWD 5,000
Chevrolet Sonic 2018 1.6 LS Sedan
1.6 | Petrol | Automatic
KWD 5,000

Chevrolet Spark 2018 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Spark 2018 1.4L LS
1.4 | Petrol | Automatic
KWD 3,000
Chevrolet Spark 2018 LT
1.2 | Petrol | Automatic
KWD 4,000

Chevrolet Traverse 2018 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Traverse 2018 3.6L LS
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 7,800
Chevrolet Traverse 2018 3.6L LT
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 9,500
Chevrolet Traverse 2018 3.6L 2LT
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 12,800
Chevrolet Traverse 2018 3.6L LTZ
3.6 | Petrol | Automatic
KWD 14,000

Chevrolet Trax 2018 Prices

Car Version Specs Price
Chevrolet Trax 2018 1.8L LT FWD
1.8 | Petrol | Automatic
KWD 4,650
Chevrolet Trax 2018 1.8L LT AWD
1.8 | Petrol | Automatic
KWD 4,950
Chevrolet Trax 2018 1.8L LTZ
1.8 | Petrol | Automatic
KWD 6,150

Popular New Car Prices in KUWAIT

Do You Want to Sell Your Car?

Sell your car absolutely FREE on YallaMotor. We have everything that makes it easier for you to sell your car on our platform quickly

  • 100% Absolutely FREE
  • 500,000+ Monthly Buyers
  • 115,000+ Satisfied Sellers
  • 200+ Cars Sold Everyday